fbpx

Phạm Võ Nguyên Khoa

Phạm Võ Nguyên Khoa

Đại Học Ngoại Ngữ thành phố Hồ Chí Minh

Giải Ba Học sinh Giỏi cấp tỉnh môn Anh lớp 9. Giải Ba Giải toán trên máy tính cầm tay Casino lớp 9 . Giải nhất cuộc thi hùng biện Tiếng anh về biển đảo.